Stamgroep

Een Jenaplanschool heeft geen jaarklassen maar werkt met stamgroepen, groepen waarin kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Een stamgroep is een natuurlijke manier van groeperen. Thuis en op straat spelen oudere en jongere kinderen immers ook met elkaar.

Op Klavertje 4 hebben we gekozen voor stamgroepen van twee jaar:
  • de kleuterbouw (4 - 6 jaar)
  • de onderbouw (6 - 8 jaar)
  • de middenbouw (8 - 10 jaar)
  • de bovenbouw (10 - 12 jaar)
Kinderen in een stamgroep verschillen in belangstelling, aanleg en ontwikkeling. Hierdoor kunnen ze elkaar positief beïnvloeden. Ze leren samen te werken en elkaar te helpen. Daardoor meten kinderen zich minder met elkaar en accepteren ze elkaars verschillen makkelijker.

Elk jaar vindt er binnen de stamgroep doorstroming plaats. Eerst ben je de jongste en dan word je de oudste. Een kind blijft dus in principe twee jaar bij dezelfde groepsleerkracht. Dit geeft de mogelijkheid de kinderen beter te leren kennen en begeleiden. Soms blijft een kind een jaartje langer in dezelfde stamgroep en werkt het met een aangepast programma. Dan is er sprake van een bouwverlenging en niet van 'zitten blijven'.

Binnen de stamgroep zitten de kinderen in tafelgroepen die regelmatig van samenstelling wisselen. In niveaugroepen wordt instructie gegeven aan kinderen die met dezelfde leerdoelen bezig zijn.

TERUG <