Maatwerk

In veel scholen speelt op dit moment de vraag hoe instructies zo georganiseerd kunnen worden dat ze aan de behoeften van ieder kind tegemoet komen. Als Jenaplanschool, waarbij elk kind als uniek wordt beschouwd en per definitie wordt uitgegaan van verschillen tussen kinderen, hebben we hiermee jarenlange ervaring. Niet alleen de instructie, ook de aangeboden leerstof, leertijd, extra zorg en werkvormen zijn afgestemd op het niveau en de individuele behoefte van het kind.
 
 "Op een Jenaplanschool hebben kinderen
het recht ongelijk behandeld te worden.
"

  • Instructie. Er is geen klassikale instructie; kinderen krijgen instructie in verschillende samenstellingen op verschillende momenten. Sommige kinderen krijgen bijvoorbeeld een korte instructie, anderen een uitgebreide instructie. Maar er zijn bijvoorbeeld ook kinderen die zelf starten en achteraf feedback te krijgen van de leerkracht.
  • Leerstof. De leerstof is uitgewerkt op verschillende niveaus. De leerkracht selecteert weloverwogen het niveau en het aantal opdrachten dat een kind moet maken. Wanneer een leerling heeft aangetoond dat hij leerstof beheerst, kan hij bepaalde leerstofonderdelen overslaan.
  • Leertijd. Kinderen kunnen in hun eigen tempo een taak afwerken. Sommige kinderen kunnen langer over een opdracht doen dan andere kinderen.
  • Extra ondersteuning. Wanneer de ontwikkeling van een kind niet loopt zoals verwacht, krijgt het extra hulp (RT).
  • Werkvorm.  Er is een breed palet aan werkvormen dat aansluit bij uiteenlopende leerstijlen. Kinderen werken cognitief, praktisch en creatief, onderzoekend en ontdekkend, schriftelijk, mondeling en digitaal. Ook is er afwisseling in organisatievormen: klassikaal, individueel, in groepjes, in tweetallen en groepsdoorbrekend.
TERUG <