Ons onderwijs


Het klavertje vier staat symbool voor onze visie op onderwijs: wat willen we kinderen leren en hoe doen we dat?

Er liggen vijf uitgangspunten ten grondslag aan ons onderwijs. Het zijn de vijf wortels van ons klavertje vier. Zij zorgen ervoor dat ons onderwijs stevig staat en dat er samenhang is tussen de dingen die we doen en de keuzes die we maken. Klik op één van de buttons hiernaast voor een toelichting op de vijf wortels.

De bladeren van het klavertje vier symboliseren onze oriëntatie op de wereld. Niemand leeft alleen en om succesvol deel te kunnen nemen aan de maatschappij moeten kinderen leren omgaan met zichzelf, met anderen en met de wereld om hen heen. Er zijn tien vaardigheden waar wij van groep 1 t/m 8 gericht aan werken. Wij noemen deze vaardigheden de  10 essenties van Jenaplan.