Wereldoriëntatie is het hart van ons onderwijs

 

Leren willen we dan ook zoveel mogelijk koppelen aan echte dingen, echte mensen en echte gevoelens, kortom aan de ‘echte wereld’. Dat doen we door regelmatig de school uit te gaan en omgekeerd, de wereld in de school te halen. De kinderen zijn ontdekkend en onderzoekend bezig, vaak in de vorm van projecten. Op deze manier wordt hun wereld steeds groter en ruimer en leert het kind zelf een mening te vormen.

 

We stimuleren kinderen om te luisteren naar verhalen, zelf waar te nemen en te experimenteren, zelf vragen te stellen en op zoek te gaan naar antwoorden, bij elkaar, in een bibliotheek, in het theater, op internet of bij mensen met kennis en ervaring.

 

Leren kinderen dan nog wel voldoende taal, rekenen, etc.? Jazeker. Ons leerstofaanbod voldoet aan de wet en de resultaten  voldoen aan de normen van de inspectie. Wat we anders doen, is dat we vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek niet als losse vakken aanbieden, maar geïntegreerd in projecten, met thema’s als wonen, voedsel, reizen, conflicten en seizoenen.