De school waar kinderen leren samenleven

Op de vraag: 'Wat doet een kind op school?' kan iedereen antwoord geven: Leren natuurlijk! Er wordt dan al gauw gedacht aan de basisvaardigheden taal en rekenen. Op Klavertje 4 willen we echter meer. School is een plek waar kinderen de kans krijgen om te leren samenleven. Ze leren ondernemen, plannen, samenwerken, creëren, presenteren, reflecteren en verantwoorden.

 

We leren met elkaar en van elkaar en brengen kinderen in aanraking met echte dingen, mensen en gevoelens. Op een niveau dat voor hen veilig is en dat ze kunnen bevatten. We laten hen zoeken, proberen, experimenteren en ontdekken. Hierbij is er een goede balans tussen het aanleren van 'schoolse' kennis en het ontwikkelen van sociale en culturele vaardigheden.

 

Kinderen verschillen in ontwikkeling en onderwijsbehoefte. Ons onderwijs is zo ingericht dat we goed kunnen inspelen op deze individuele verschillen. Kinderen krijgen op verschillende manieren onderwijs, in verschillende samenstellingen.